Sơn siêu bóng nội thất cao cấp.

Màng sơn siêu bóng,chùi rửa tối đa, độ che phủ cao, chống bám bụi.