Sơn bóng nội & ngoại thất cao cấp

Màng sơn bóng, độ che phủ cao, chống bám bụi.