Sơn lót kháng kiềm đặc biệt

Chống thấm, chống nóng,chống rêu mốc, chống kiềm hóa, độ bám dính thẩm thấu cao.