Sơn ngoại thất cao cấp.

Màng sơn mịn, chai cứng bề mặt, che lấp vết nứt nhỏ.