Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp

Chống bong rộp, ngăn ngừa rêu mốc, độ bám dính cao.