Sơn nước nội & ngoại thất cao cấp.

Màng sơn bóng, độ che phủ cao, chống bám bụi.