Sơn nước nội & ngoại thất cao cấp

Màng sơn mịn, chai cứng bề mặt, che lấp vết nứt nhỏ.